NFZ, PEFRON

Przy zakupie aparatów słuchowych mogą Państwo skorzystać z dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, które przysługuje każdej ubezpieczonej osobie raz na 5 lat. Osoby posiadające grupę inwalidzką, dodatkowo mogą uzyskać dofinansowanie z PFRON.

 

 

nfz logo

 

 

 

 

 

 

pfron logo