Tympanometria

Obiektywna metoda określającą impedancję akustyczną ucha, czyli – sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym. Pełną informacje uzyskuje się wykorzystując odbitą falę dźwiękową.

Badanie to umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek, istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej. Tympanometria umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym.