Audiometria tonalna

Badanie subiektywne, wymagające współpracy osoby badanej. Polegające na sprawdzeniu jak Pacjent reaguje na bodźce słuchowe w postaci czystych tonów.

Celem badania jest określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej dla obu uszu.