Usługi

  • sprzedaż aparatów słuchowych oraz bezpłatne ich testowanie
  • badania słuchu: audiometria tonalna, kostna, audiometria mowy, tympanometria
  • maskery szumów
  • wkładki indywidualne
  • akcesoria do pielęgnacji aparatów
  • baterie
  • ochronniki słuchu
  • serwis
  • wizyty domowe
  • sprzedaż ratalna